Naam : Achterberg, Pancratius Werenfridus Maria
Roepnaam : Pankie
Woonplaats : Ilpendam
Geboortedatum : 7 februari 1957
Burgerlijke staat : Gehuwd

Profiel

Binnen de automatisering diverse functies uitgeoefend, van beheer tot systeemprogrammering, maar de leidraad was immer
applicatieprogrammering. Programmering veelal in Cobol, maar ook een langere tijd in Progress. Vrijwel altijd op grotere
mainframes gewerkt (Unisys, IBM, DEC). De bedrijven waar ik de applicaties voor heb geschreven waren divers, financiële
instellingen en de (semi-)overheid voerden daarbij de boventoon. Werkzaamheden werden meestal in teamverband uitgevoerd,
maar in enkele gevallen was het schrijven van de applicaties een puur individualistisch aangelegenheid, in het laatste geval had ik
een grote verantwoordelijkheid voor het totaal aan applicaties en het uiteindelijke resultaat daarvan. Ik ben gewend aan zeer
complexe systemen en heb geen moeite om deze te doorgronden. Meerdere malen hoorde ook het opleiden, inwerken en
begeleiden van nieuwe medewerkers tot mijn taken.


Algemene opleiding:

Gymnasium Alpha met wiskunde
Universitair geschiedenis (2 jaar)
Universitair Italiaans (1 jaar)

Vakopleiding:

Comp. Associates : Culprit
IBM : Cobol
Intermodulair : JSP
SQL
TSO/ISPF
WordPerfect
Word
ITIL
MFC : Introductie AS/400
NOVI : I1,I2,B1 en T2
Progress : Progress Query Seminar
Sperry (Unisys) : Oriëntatie 1100
ECL1, ECL2
SSG
1100 MASM programmeren (assembler)
1100 Systeemprogrammeren
TIP 1100 en TIP internals
Comus
1100 recovery (IRU)
Mapper handmatige functies
Mapper run design
Filenet : Workflo management
Unisys : FAS
Volmac : Basiskennis programmeren
Cobol
Operating system
Data definition language
JCL
IMS
SFB : DEC command language
Delta Cobol programmeren

Uitgevoerde functies:

Analist/ programmeur
Productiemedewerker
Systeembeheerder
Systeemprogrammeur
Applicatiebeheerder

Programmeertalen:

Cobol
Culprit
Natural 2
Progress
Sperry-assembler (passief)
SQL
Delta Cobol

Pakketten/Tools:

Comus
CTS
DML
DMS
DPS
FAS
IPF
Mapper handfuncties
QLP
Secure
SSG
TSO/ ISPF
TSS
WordPerfect

Databases:

Adabas
DMS 1100
RDMS
Oracle

Methoden/Technieken:

Work Flow Management (WFM)
ITIL

Hardware Besturingssysteem

Bull DPS8 GCOS8
IBM 3081 MVS/XA
IBM RS/6000 Unix
PC MS-DOS, OS/2
Siemens 77xx BS2000
Unisys 1100 EXEC8
Unisys 2200 EXEC8
DEC DCL
PC Windows / NT / XP


Automatiseringservaring:

Periode April 2005 tot heden
Branche/bedrijf IB-groep
Functie Software engineer
Werkzaamheden Onderhoud en nieuwbouw van Cobol programma’s
Technisch ontwerp voor de bovengenoemde programma’s
Programmeertalen Cobol
Pakketen / Tools
Database IDMS
Methoden/technieken JSP
Besturingssysteem IBM

Periode Oktober 2004 tot april 2005

Branche/bedrijf Overheid
Functie Projectleider
Werkzaamheden Bewaking van het compliant maken van software
Voor Windows XP
Pakketen/Tools Diversen (Adobe e.d)
Besturingssysteem Windows NT/ Windows XP

Periode Juni 2004 tot Oktober 2004
Branche/bedrijf RDW
Functie Software engineer
Werkzaamheden Onderhoud en nieuwbouw van Delta-cobol programma’s
Programmeertalen Delta-cobol
Pakketen / Tools
Database RDMS
Methoden/technieken
Besturingssysteem Unisys 2200 / Windows NT

Periode Maart 2004 tot en met Mei 2004
Branche/bedrijf RDW
Functie Applicatiebeheerder
Werkzaamheden Installeren van nieuwe software+beheer
Programmeertalen
Pakketen / Tools
Database RDMS
Methoden/technieken ITIL
Besturingssysteem Unisys 2200

Periode Oktober 2003 tot en met februari 2004
Branche / bedrijf Softwarehouse
Functie Systeemanalist / programmeur
Werkzaamheden Het volgen van cursussen en zelfstudie op het gebied van MS-Access, ITIL en Webdesign.
Programmeertalen MS-Access
Pakketen / Tools
Database Access
Methoden / technieken ITIL
Besturingsystemen Windows/XP

Periode Februari 1998 tot en met september 2003
Branche / Bedrijf SFB
Functie Senior analist/ programmeur
Werkzaamheden Onderhoud en nieuwbouw van delta cobol programma’s
Programmeertalen Delta-cobol
Pakketten/Tools OSS
Database Oracle
Methoden/Technieken
Hardware DEC
Besturingssystemen Windows
Datacommunicatie

Periode Oktober 1997 tot februari 1998
Branche/Bedrijf Diensten
Functie Senior Analist/programmeur
Werkzaamheden Oplossen van productie problemen voor kaartverkoopsysteem van de Nederlandse Spoorwegen
Aanbrengen van aanpassingen aan bestaande programmatuur
Programmeertalen Cobol
Hardware IBM
Besturingssystemen Unix


Periode februari 1993 tot oktober 1997
Branche/Bedrijf Overheid
Functie Systeembeheerder, analist/ programmeur
Werkzaamheden Het vervaardigen van overzichten en queries met Culprit
Het uitvoeren van werkvoorbereiding en systeembeheer
Programmeertalen Culprit, Progress
Hardware Siemens 77xx, IBM RS/6000
Besturingssystemen BS2000, Unix


Periode september 1992 tot februari 1993
Branche/Bedrijf Branchevereniging
Functie Systeemanalist/ programmeur
Werkzaamheden Diverse programmeringwerkzaamheden
Programmeertalen Cobol
Hardware Bull DPS8
Besturingssystemen GCOS8

Periode juni 1992 tot september 1992
Branche/Bedrijf Softwarehouse
Functie Systeemanalist/ programmeur
Werkzaamheden Het volgen van de cursussen WordPerfect en TSO/ ISPF
Zelfstudie Adabas/ Natural onder begeleiding van een ervaren collega
Het vervaardigen van diverse Natural programma’s
Programmeertalen Natural 2
Database Adabas
Hardware PC AT
Besturingssystemen OS/2

Periode juni 1991 tot juni 1992
Branche/Bedrijf Groothandel
Functie Systeemanalist/ programmeur
Werkzaamheden Veel onderzoekwerk verricht met betrekking tot de programma- en bestandsconversie van diverse applicaties van
9080 naar 1100
Het als analist/ programmeur uitvoeren van de daadwerkelijke conversie (zowel voor batch- als on-line programmatuur)
Voor de on-line programmatuur moesten hierbij, vanwege de grote verschillen tussen de beide systemen, nogal gecompliceerde
aanpassingen worden verricht
Programmeertalen Cobol, TIP, DPS
Database RDMS
Hardware Unisys 1100
Besturingssystemen Exec8

Periode februari 1991 tot juni 1991
Branche/Bedrijf Bank
Functie Productiemedewerker/ systeembeheerder/ programmeur
Werkzaamheden Het in productie nemen van programma’s en tevens het ontwikkelen van runs t.b.v. deze programma’s
Het oplossen van problemen binnen het lopende productieproces (ook ’s nachts)
Het automatiseren van de afdeling zelf:
Converteren van een menugestuurd systeem in CTS naar IPF
Ontwikkelen van een tapemanagement systeem
Automatisch controleren van allerlei tellingen
Ontwikkelen van diverse menugestuurde hulpmiddelen
Het uitvoeren van diverse beheeractiviteiten (Filebeheer, Recovery)
Het uitvoeren van deze programmatuur
Programmeertalen SSG, IPF, FAS, Cobol, (Mapper)
Hardware Sperry 1100, 2200
Besturingssystemen Exec8

Periode november 1990 tot februari 1991
Branche/Bedrijf Softwarehouse
Functie Programmeur
Werkzaamheden Het vervaardigen van enkele batch mutatieprogramma’s
Programmeertalen RM-Cobol
Hardware PC
Besturingssystemen MS-DOS

Periode juni 1989 tot november 1990
Branche/Bedrijf Bank
Functie Productiemedewerker/ systeembeheerder/ programmeur
Werkzaamheden Het in productie nemen van programma’s en tevens het ontwikkelen van runs t.b.v. deze programma’s
Het oplossen van problemen binnen het lopende productieproces (ook ’s nachts)
Het automatiseren van de afdeling zelf:
Converteren van een menugestuurd systeem in CTS naar IPF
Ontwikkelen van een tapemanagement systeem
Automatisch controleren van allerlei tellingen
Ontwikkelen van diverse menugestuurde hulpmiddelen
Het uitvoeren van diverse beheeractiviteiten (Filebeheer, Recovery)
Programmeertalen SSG, IPF, FAS, Cobol
Database DMS1100
Hardware Sperry 1100, 2200
Besturingssystemen Exec8

Periode oktober 1988 tot juni 1989 (parttime)
Branche/Bedrijf Bank
Functie Applicatieprogrammeur
Werkzaamheden Omdat de werkzaamheden van systeembeheerder niet altijd een volledige werkweek vergden werden tevens
werkzaamheden als applicatieprogrammeur verricht.
Programmeertalen Cobol
Database DMS1100
Hardware Sperry 1100
Besturingssystemen Exec8

Periode oktober 1988 tot juni 1989 (parttime)
Branche/Bedrijf Bank
Functie Systeembeheerder/ systeemprogrammeur
Werkzaamheden Totale verantwoording voor het Unisys 1100 systeem met uitzondering van de applicatieprogramma’s en
Mapper-programma’s, echter wel de ECL om Mapper heen (opstarten en afsluiten e.d.), d.w.z.:
Applicatiebeheer
Werkvoorbereiding
Tabellen-, file- en passwordbeheer
Diverse systeemprogrammerings-werkzaamheden
Hardware Sperry 1100
Besturingssystemen Exec8

Periode augustus 1987 tot oktober 1988
Branche/Bedrijf Bank
Functie Productiemedewerker
Werkzaamheden Het in productie nemen van programma’s en tevens het ontwikkelen van runs t.b.v. deze programma’s
Het oplossen van problemen binnen het lopende productieproces (ook ’s nachts)
Het automatiseren van de afdeling zelf:
Converteren van een menugestuurd systeem in CTS naar IPF
Ontwikkelen van een tapemanagement systeem
Automatisch controleren van allerlei tellingen
Ontwikkelen van diverse menugestuurde hulpmiddelen
Programmeertalen SSG, IPF
Hardware Sperry 1100
Besturingssystemen Exec8

Periode juli 1985 tot augustus 1987
Branche/Bedrijf Overheid
Functie Applicatieprogrammeur
Werkzaamheden Interfaces geschreven tussen applicatieprogramma’s en DMS1100. Deze interfaces gebruikten DML om de
database te benaderen. Doel van deze interfaces was om bijv. bij een schemaverandering minder applicatieprogramma’s te hoeven
aanpassen
Ontwerpen van afdoende test-sets en controleren van de databases met behulp van QLP
Onderhouden van deze interfaces
Programmeertalen Cobol, QLP, DML
Database DMS1100
Hardware Sperry 1100
Besturingssystemen Exec8

Periode juli 1982 tot juli 1985
Branche/Bedrijf Bank
Functie Systeemprogrammeur
Werkzaamheden Het genereren + installeren van Unisys (Sperry) softwarepakketten, het constateren van “Bugs” in deze pakketten
en vervolgens aanvragen van fixes ofwel het zelf ontwikkelen van “locale” fixes
Tracen van errors in het systeem om deze vervolgens zelf op te kunnen lossen
Aan de hand van supportaanvragen van gebruikers en applicatieprogrammeurs ontwikkelen van utilities m.b.v. bijv. SSG
Het ontwikkelen, schrijven, testen en onderhouden van allerlei beveiligingsapparatuur (o.a. d.m.v. Secure)
Het genereren van Unisys cluster-controllers en het onderhouden daarvan
Ondersteuning van operators bij hun taak
Beheren van passwords en tabellen
Programmeertalen Cobol, Secure, SSG, (Assembler)
Database DMS1100
Hardware Sperry 1100
Besturingssystemen Exec8

Periode maart 1981 tot juni 1982
Branche/Bedrijf Bank
Functie Applicatieprogrammeur
Werkzaamheden Aan de hand van Volmac Structured Program Design zowel test- als supportprogramma’s geschreven voor het
nieuw op te zetten valuta-arbitrage systeem op IBM mainframe daar de Sperry 1100 nog niet operationeel was
Conversie van deze programma’s naar Sperry 1100
Programmeertalen Cobol
Database DMS1100
Hardware Sperry 1100, IBM 3081
Besturingssystemen Exec8, MVS/ XA